Samodzielna ocena poziomu jakości i bezpieczeństwa usług cyfrowych

Sprawdź poziom cyberbezpieczeństwa w swojej firmie

Wynik samooceny nie ma wpływu na decyzję certyfikacyjną, ale pomoże nam w opracowaniu spersonalizowanego Planu Działań, dostosowanego do Twoich potrzeb. Tempo i zakres realizacji Planu zależą tylko od Ciebie.
Narzędzie do oceny poziomu wykorzystania usług cyfrowych i cyberbezpieczeństwa w Twojej firmie pozwala przygotować się do certyfikacji w programie Firma Bezpieczna Cyfrowo.
Twoja ankieta jest w pełni anonimowa, nie rejestrowane są żadne dane identyfikacyjne.
Nie zapomnij pobrać Raportu końcowego!
Raport jest dostępny tylko przez 7 dni i wyłącznie dla Ciebie.
Jeśli w tym czasie nie pobierzesz raportu nie będziemy mogli Ci pomóc, ponieważ dane nie są w żaden sposób etykietowane (oznaczone).