Självutvärdering av de digitala tjänsternas kvalitet och säkerhetsnivå

Kontrollera cybersäkerhetsnivån i ditt företag

Resultatet av självutvärderingen påverkar inte ditt certifieringsbeslut, men kommer att hjälpa oss att utveckla en personlig handlingsplan som är skräddarsydd efter dina behov. Planens takt och omfattning beror bara på dig.
Med hjälp av verktyget för att bedöma användningsnivån för digitala tjänster och cybersäkerhet i ditt företag kan du förbereda dig för certifiering i programmet Digitalt säkert företag.
Din undersökning är helt anonym, inga identifieringsuppgifter registreras.
Glöm inte att ladda ner slutrapporten!
Rapporten är endast tillgänglig i 7 dagar och exklusivt för dig.
Om du inte laddar ner rapporten under den här tiden kan vi inte hjälpa dig, eftersom uppgifterna inte är märkta på något sätt.