Kontakt med arrangören av programmet

Det enklaste sättet att kontakta oss är att skriva ett e-postmeddelande till adressen nedan. Så långt som möjligt kommer vi gärna att träffas i ”live” -formeln – i Warszawa, på Kolska 12 vid huvudkontoret för NASK Nationella forskningsinstitutet

Postadress

NASK nationella forskningsinstitutet
Centrum för standardisering och certifiering
01-045 Warszawa, ul. Kolska 12

NASK – Nationella forskningsinstitutet
NASK är ett nationellt forskningsinstitut vars uppdrag är att söka efter och implementera lösningar för utveckling av IKT-nätverk i Polen och att förbättra deras effektivitet och säkerhet. Institutet bedriver vetenskaplig forskning, utvecklingsarbete samt operativ verksamhet för säkerheten i det polska civila cyberrymden. En viktig del av NASK:s verksamhet är också utbildning av användare och främjande av begreppet informationssamhälle, främst för att skydda barn och ungdomar mot hot i samband med användningen av ny teknik.
NASK certifierar även produkter inom cybersäkerhet..
Centre Certifieringsorgan vid NASK Certifierings- och standardiseringscenter
En enhet som hanterar certifiering av produkter och tjänster inom IT-säkerhet. NASK:s certifieringsorgan är det första och enda i Polen (och denna del av Europa) som utfärdar cybersäkerhetscertifikat för IT-produkter baserat på Common Criteria-standarden. Certifikaten som utfärdats av NASK-certifieringsorganet bekräftar att de produkter och tjänster för vilka de har ställts ut uppfyller kraven i den viktigaste internationella cybersäkerhetsstandarden som antagits i Polen och Europa – dvs. PN-EN ISO / IEC15408.
Digitaliseringsministeriet
En av digitaliseringsministeriets centrala uppgifter är genomförandet av aktiviteter relaterade till allmänt förstådd cybersäkerhet.
Digitaliseringsministeriet bygger och utvecklar konsekvent det nationella cybersäkerhetssystemet för att säkerställa skyddet av Republiken Polens cyberrymd på lämplig nivå. Att säkerställa cybersäkerhet är en av ministeriets huvudprioriteringar.
Ministeriet för utveckling och teknik
Ministeriet arbetar tillsammans med entreprenörer, anställda och sociala organisationer för att skapa de bästa förutsättningarna för utvecklingen av polska företag. De största, relaterade till hög industriell potential, liksom de mindre och minsta.
Ministeriets strategiska mål är att modernisera vår ekonomi i tekniska och ekologiska termer (industri 4.0, digitalisering och automatisering, grön teknik, cirkulär ekonomi). Vi är övertygade om att lanseringen av ett utbildnings- och certifieringsprogram för små och medelstora företag är ett steg i rätt riktning.