Gratulacje!

Zakończyłeś Ankietę samooceny!


Nie zapomnij pobrać Raportu końcowego!

Raport z Planem działań jest dostępny wyłącznie dla Ciebie, tylko przez 7 dni. Jeśli nie pobierzesz raportu w określonym czasie, wyniki ankiety przepadną.
Uwaga! W żaden sposób nie zapisujemy danych, więc nie możemy odtworzyć raportów generowanych przez użytkowników.

Co dalej?

Po wdrożeniu zaleceń zgodnie z pobranym raportem będziesz mógł ubiegać się o certyfikat. W tym celu będziesz musiał złożyć do Jednostki Certyfikującej NASK wniosek o certyfikację oraz poddać się ocenie. Zachęcamy do pozostawienia adresu e-mail Twojej firmy – poinformujemy Cię gdy złożenie wniosku będzie już możliwe.

Korzyści z certyfikacji to:

  • Potwierdzenie przez niezależnych ekspertów Jednostki Certyfikującej NASK-PIB spełnienia wymagań;
  • Nowe możliwości biznesowe związane ze wzrostem zaufania klientów;
  • Prezentacja informacji o Twojej firmie na liście Firm Bezpiecznych Cyfrowo;
Zachęcamy do pozostawienia adresu e-mail Twojej firmy. Poinformujemy Cię po rozpoczęciu naboru wniosków o certyfikację.

Powiadomienie o naborze wniosków o certyfikację

Dziękujemy za udział w pilotażu!

Możesz również zgłosić uwagi przez formularz kontaktowy (okrągły przycisk na dole po prawej stronie).