Silne i unikalne hasło do poczty internetowej

Dlaczego ważne jest, aby szczególnie zadbać o hasło do poczty elektronicznej?

Rekomendacje dotyczące tworzenia haseł, dostępu do naszych kont internetowych, wskazują na konieczność tworzenia struktur silnych i unikalnych, wykorzystywanych tylko w jednym serwisie. Szczególnie ważna jest ta zasada w przypadku hasła do naszego konta pocztowego. Jeżeli używasz, tego samego hasła w wielu miejscach, to cyberprzestępcy łatwiej uzyskają dostęp do wszystkich Twoich kont.
Hasło do naszej poczty elektronicznej powinno zostać stworzone w oparciu o zasady budowania silnych haseł i być wykorzystywane tylko do jednego dedykowanego konta. Unikaj używania tych samych haseł dostępowych zarówno w celach prywatnych jak i służbowych.

Jeśli przestępca uzyska dostęp do Twojego konta e-mail, może:

  • uzyskać dostęp do prywatnych informacji o Tobie (w tym do Twoich danych bankowych);
  • wysyłać e-maile i wiadomości podszywające się pod Ciebie (i wykorzystywać to do oszukiwania innych osób);
  • zresetować hasła do wszystkich innych kont (i uzyskać dostęp do wszystkich innych kont internetowych).
Posiadanie silnego i unikatowego hasła do poczty elektronicznej, może ustrzec nas przed nieprzyjemnymi konsekwencjami w przypadku wycieku naszych danych do logowania do innych, mniej istotnych kont. FBC zaleca także korzystanie z menedżerów haseł, które nie tylko stworzą za nas trudne i unikatowe hasała, ale również będą je przechowywać w bezpieczny sposób.

Ważne!

Jeśli do tej pory używasz takiego samego hasła w wielu miejscach, w tym do kont pocztowych, najszybciej jak to możliwe zmień je. Tworząc nowe kody dostępu skorzystaj z porad dotyczących konstruowania silnych i unikatowych haseł (patrz O tworzeniu hasła).
Dobrą praktyką jest posiadanie unikalnych haseł do wszystkich ważnych kont internetowych takich jak konta bankowe, konta do zakupów/płatności i konta w mediach społecznościowych.
Warto zapewnić sobie dodatkową ochronę, ustawiając na swoim koncie e-mail weryfikację dwuskładnikową (2FA), która uniemożliwi przestępcy dostęp do Twojego konta e-mail, nawet w momencie, kiedy Twoje hasło zostało skompromitowane (patrz O hasłach, patrz O uwierzytelnianiu dwuskładnikowym).