Program Partnerski „Firma Bezpieczna Cyfrowo” to platforma współpracy, wymiany doświadczeń oraz propagowania najlepszych standardów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
Celem Programu Partnerskiego jest stworzenie efektywnego ekosystemu, w którym członkowie programu dzielą się z uczestnikami wiedzą, najlepszymi praktykami i innowacjami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, a jednocześnie przyczyniają się do rozpowszechnienia programu „Firma Bezpieczna Cyfrowo”.
Członkiem Programu Partnerskiego „FBC” może zostać podmiot, który wykazuje się wysokim poziomem cyberbezpieczeństwa i spełnia kryteria określone w regulaminie. Taki podmiot powinien być również gotowy do dzielenia się wiedzą oraz oferowania uczestnikom programu „FBC” dodatkowych benefitów.
Firmy i Organizacje poprzez reprezentację / swoich przedstawicieli /w Radzie Programowej uczestniczą w kształtowaniu programu certyfikacyjnego „FBC” oraz wpływają na ogólny poziom cyberbezpieczeństwa w polskim biznesie.